MARJAANA JA VEDIC ART

Toimin n. 36 vuotta kuvataideopettajana. Olin vakuuttunut siitä, että taide ja taiteellinen ilmaisu sopivat jokaiselle riippumatta siitä oliko hän ns. taiteellisesti lahjakas. Etsin ja kehittelin tehtäväsarjoja, jotka johdattelisivat oppilaan luonnollisesti ilmaisemaan itseään. Silloin tälläin katsoin onnistuneeni-ainakin osittain- kun keväisessä oppilastyönäyttelyssä oli uskomattomia ilmaisun helmiä niiltä, jotka kuuluivat siihen joukkoon, jotka "eivät osanneet piirtää". Mutta jotain puuttui. Ehkä sen voisi sanoa niin,että ilmaisu jäi kuvistunneille eikä siitä tullut osa elämää. Paitsi niillä, joilla jo oli sisäinen palo. Enkä myöskään löytänyt pysyvästi " viisasten kiveä". Tehtäväsarjat eivät olleet täysin toimivia.

!996 löysin Vedic Artin.Tutustuin silloin Vedic Art kouluun Öölannin saarella, Ruotsissa. Se toimi niihin aikoihin entisessä kalkkitehtaassa. Oli myöhäinen, kolea alkukesän ilta. Joitakuita maalareita toppatakeissaan oli vielä työskentelemässä. Katselin maalauksia.Niistä havaitsi, että jotkut olivat maalanneet enemmän ,jotkut vähemmän elämänsä varrella.Mutta jokainen työ teki voimakkaan vaikutuksen. Niissä oli jotain aivan erityistä.

Halusin oppia tuon menetelmän.

Syksyllä 1996 tuli mahdollisuus: Curt Källman, ruotsalainen taiteilija, Vedic Art menetelmän kehittäjä, tuli Helsinkiin pitämään kurssia.

Ensimmäisenä päivänä tiesin että tässä se oli, menetelmä, jota olin etsinyt koko urani ajan. Joka sopii jokaiselle ja tuo ilmaisun ja luovuuden myös elämän tasolle. Joka antoi HENGEN taiteelliselle ilmaisulle.

Vuoden kuluttua tuosta löydöstä olin Vedic Art opettaja ja aloitin sekä aikuiskurssien pidon että kokeilun koulussa. Jokainen kurssi vahvisti uskoani tähän menetelmään.

Eräs Vedic Artin perusolettamus on, että meissä on sisäänrakennettuna kaikki tieto, jota tarvitsemme elämässä. Opettajan tehtävänä on antaa impulsseja niin ,että oppilaan sisäinen tieto herää.

Vedic Artin prinsiipit (=perusperiaatteet) ovat näitä impulsseja. Ne löytyvät ikivanhasta vedakirjallisuudesta. Curt Källman sai nämä prinsiipit v.2008 kuolleelta Maharishi Mahesh Yogilta.Hän kehitti niiden perustalle taideopetusmenetelmän. Vedic Art ei nimestään huolimatta ole itämainen menetelmä,uskonto tai taidesuunta, vaan toisenlainen näkökulma ilmaisuun taiteen keinoin.Jokainen voi sen harjoituksin herättää luovuutensa täyteen kukoistukseen ja herättää sisäisen tietonsa, joka sitten elävöityy kaikilla elämän osa-alueilla.

Näinä vuosina on tapahtunut paljon: Suomessa sadat, ehkä tuhannet kurssilaiset ovat oppineet prinsiipit, heistä melkein kaksi sataa on opettajia. Peruskurssien lisäksi on monenlaisia jatkokursseja. Kursseja on tarjolla ympäri Suomea.

Curt Källman koulutti jatkuvasti usean kerran vuodessa meitä suomalaisiakin kuolemaansa saakka. Nyt hänen poikansa Johannes Källman jatkaa hänen työtään joidenkin kurssien osalta. Vedic Art on levinnyt ympäri maailmaa, eniten harjoittajia on kuitenkin pohjoismaissa.

Kesäkuusta elokuuhun Öölannissa kaikille peruskurssin käyneille avoimilla kursseilla voi tavata pohjoismaisten maalareitten lisäksi vaikkapa autralialaisen kollegan. Miksei myös täällä Suomessa.

 

 


Marjaana ja Curt

©2021 vedic art - Putteri (MMD Networks Oy)