Mitä Vedic Art on?

Vedic Art on taidekoulutusmenetelmä, jossa elämä ja taide yhdistyvät tavalla, joka kaivaa luovuuden esiin. Se ei nimestään huolimatta ole itämainen menetelmä, uskonto tai taidesuunta.

Löysin sen näin: olin opettanut kuvataidetta 36 vuotta. Olin vakuuttunut siitä, että taide ja taiteellinen ilmaisu sopivat jokaiselle riippumatta siitä onko hän niin sanotusti taiteellisesti lahjakas.

Etsin ja kehittelin tehtäväsarjoja, jotka johdattelisivat oppilaani luonnollisesti ilmaisemaan itseään. Silloin tällöin katsoin onnistuneeni, ainakin osittain, kun keväisessä oppilastyönäyttelyssä oli uskomattomia ilmaisun helmiä niiltä, jotka kuuluivat siihen joukkoon, jotka "eivät osanneet piirtää".

Mutta jotain puuttui.

Vedic Artista löysin viisasten kiven

Ehkä sen voisi sanoa niin, että ilmaisu jäi kuvistunneille eikä siitä tullut osa elämää. Paitsi niillä, joilla jo oli sisäinen palo. Enkä myöskään löytänyt pysyvästi "viisasten kiveä".

Tehtäväsarjat eivät olleet täysin toimivia.

Vuonna 1996 löysin Vedic Artin. Tutustuin silloin Vedic Art kouluun Öölannin saarella, Ruotsissa. Se toimi niihin aikoihin entisessä kalkkitehtaassa. Oli myöhäinen, kolea alkukesän ilta. Joitakuita maalareita toppatakeissaan oli vielä työskentelemässä.

Katselin maalauksia. Niistä havaitsi, että jotkut olivat elämänsä varrella maalanneet enemmän, jotkut vähemmän. Mutta jokainen työ teki voimakkaan vaikutuksen. Niissä oli jotain aivan erityistä.

Halusin oppia tuon menetelmän.

Ensimmäinen Vedic Art -kurssini

Syksyllä 1996 tuli mahdollisuus: Curt Källman, ruotsalainen taiteilija, Vedic Art -menetelmän kehittäjä, tuli Helsinkiin pitämään kurssia.

Ensimmäisenä päivänä tiesin, että tässä se oli. Menetelmä, jota olin etsinyt koko urani ajan. Joka sopii jokaiselle ja tuo ilmaisun ja luovuuden myös elämän tasolle. Joka antoi hengen taiteelliselle ilmaisulle.

Vuoden kuluttua olin Vedic Art -opettaja ja pidin kurseja aikuisille ja aloitin kokeilut koulussa. Jokainen kurssi vahvisti uskoani tähän menetelmään.

Vedic Art yhdisti taiteeni ja elämäni

Vedic Art ei nimestään huolimatta ole itämainen menetelmä, uskonto tai taidesuunta, vaan toisenlainen näkökulma ilmaisuun taiteen keinoin. Jokainen voi sen harjoituksin herättää luovuutensa täyteen kukoistukseen ja herättää sisäisen tietonsa, joka sitten elävöityy kaikilla elämän osa-alueilla.

Eräs Vedic Artin perusolettamus on, että meissä on sisäänrakennettuna kaikki tieto, jota tarvitsemme elämässä. Opettajan tehtävänä on antaa impulsseja niin, että oppilaan sisäinen tieto herää.

Vedic Artin prinsiipit eli perusperiaatteet ovat näitä impulsseja. Ne löytyvät ikivanhasta vedakirjallisuudesta.

Curt Källman koulutti kuolemaansa saakka usean kerran vuodessa meitä suomalaisiakin. Vedic Art on levinnyt ympäri maailmaa, eniten harjoittajia on kuitenkin Pohjoismaissa.

Suomessa on tuhansia Vedic Art -maalareita

Näinä vuosina on tapahtunut paljon: Suomessa tuhannet kurssilaiset ovat käyneet läpi prinsiipit, heistä yli 400 on opettajia. Peruskurssien lisäksi on monenlaisia jatkokursseja. Kursseja on tarjolla ympäri Suomea.

Tästä linkistä pääset kursseilleni.

Tässä kuvassa tulkkaan Curt Källmanin kurssia Muurlan kansanopistossa.
Kuva: Satu-Maaria Mäkipuro.